9. Kristne i hele verden

Indledning
Med omkring 2,5 milliarder tilhængere, hvilket er en tredjedel af menneskeheden (tal fra 2010), er kristendommen verdens førende religion. Den territoriale ekspansion sluttede i det 20. århundrede, men kristendommens demografi er i fortsat udvikling: opblomstring i udviklingslande, nedgang i de gamle kristne hjemlande, andre trosretningers levedygtighed og så videre.
Kilde 1a

Verdens kristne kirker

Kortene er baseret på oplysninger indsamlet af David B. Barretts stab. David B. Barrett var en anglikansk præst, som påtog sig at kortlægge forskellige trosretningers globale status på grundlag af missiometri. Deres formål er at måle fremgangen i konverteringer til kristendommen på verdensplan, fra 1800 frem til 2025. Deres database er bygget op omkring data publiceret af nationale og internationale instanser. Sociologer har fremsat den indvending, at denne metode ikke er funderet på videnskabelige, men på religiøse præmisser, i dette tilfælde missionerende: sammenhængen mellem Kristi genkomst og antallet af kristne, som ifølge statistikken vil nå en kritisk højde i 2025. Den type måling, som udvikles i forbindelse med kortlægningen, skal således hjælpe til med at forudse, hvornår bibelske profetier vil gå i opfyldelse. Selv om de i høj grad lægger op til debat, er statistikkerne produceret på denne måde de eneste tilgængelige, som er globale i deres omfang, og de indeholder nøjagtige tal.


Questions internationales, nr. 29, Le christianisme dans le monde, janvier-février 2008 Roberto Gimeno et Atelier de cartographie de Sciences Po, novembre 2007 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/religions/c001024-les-chretiens-dans-le-monde-1995

Kilde 1b

Den kristne andel af verdens befolkning

Questions internationales, n° 29, Le christianisme dans le monde, janvier-février 2008 Roberto Gimeno et Atelier de cartographie de Sciences Po, novembre 2007
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/religions/c001026-part-de-chretiens-dans-le-monde-1995

Kilde 2

Evangelikalisme i Brasilien

Denne teksts indhold er taget fra en artikel i Témoignage chrétien (’Kristent Vidne’), en ugentlig udgivelse, som forholder sig kritisk over for statskirken og promoverer dialog på tværs af religioner. Artiklen diskuterer den evangelikalistiske bevægelses dynamik og diversitet. Især fremhæver den, hvor relativt svært det er for de mere formelle, veletablerede kirker at hverve nye tilhængere.

“Although it remains the world’s largest Catholic country, given its Catholic population of 123 million (out of a total population of 194 million), Brazil has experienced exponential growth in Evangelical faiths, in common with the whole South American continent. According to the Brazilian Statistics Institute (IBGE), which publishes every decade a census of religions, the proportion of Catholics in the country has dropped 10 points in ten years from 74% in 2000 to 64.6% in 2010 (compared to 92% of Brazilians who declared themselves Catholics in 1970). Conversely, the number of Evangelicals surged, growing from 5% to 22% of the population in forty years. Among the 27 states in Brazil, Rio has broken all records, with less than 46% of its population identifying itself as Catholic [...].
The Evangelical Churches have gained ground largely in poor areas: in the affluent districts of Rio, more than three quarters of the population still identify themselves as Catholic.
"These Churches are more flexible, porous, and can move into any area they choose. They provide conviviality, sociability, and a large support network,” says Rafael Soares Garcia, a historian and jurist at the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC), and a specialist in Favelas. Father Manuel Manangão, the episcopal vicar responsible for social affairs in the Archdiocese of Rio, recognizes that Evangelical churches demonstrate greater proximity with residents. "People in these poor areas suffer from many deficiencies. And the Catholic Church is not always there to provide solutions. Believers then turn to those who are present, and sometimes it is these Evangelical groups," he said with some embarrassment [...]. Beyond their strong presence, the Evangelicals’ success is also explained by the diversity of their Churches. From the Assemblies of God and the Contemporary Christian worship, to the Universal Church of the Kingdom of God, the visions they develop of society, the world, and of life, are extremely different, sometimes opposed as well [...] .
Their worships are spectacular, and the figure of the devil is present everywhere. In this evening of June in Vidigal, the Neopentecostal preacher at the mike invites the audience to raise their arms in the air and shout, "Come unto me Jesus, come unto me!" A bit later, believers who are possessed go on stage, the devil is expelled by all in unison, people shout, people cry.
For Father Ricardo, curate of one of the Catholic churches in the neighborhood, "the Evangelical’s sermons and worship services are more captivating. Among Catholics, the oral discourse is more distant, more contained."
The Catholic Church, conscious of the Evangelical phenomenon, has begun to examine ways to deal with it. Among the initiatives developed in this direction is the Catholic Charismatic Renewal, a movement that brings together Catholics and copies the worship practices of Pentecostal churches.
They thus meet in small groups every Monday evening at the Church of Vidigal, in an atmosphere far different from Sunday Mass. "Communication is more open, we do not pray in the same way," said Alexandra whose 13-year old niece accompanies prayers on her guitar.”

Melanie Ferreira, ”Rio de Janeiro, the most Evangelical of Catholic cities”,
Témoignage Chrétien, 20. juli 2013, oversat af Christopher S. Wheatley.
http://temoignagechretien.fr/articles/rio-de-janeirola-plus-evangelique-des-villes-catholiques