Introduktion til kristendom I. Kristendommens historie - Indholdsfortegnelse

 • 1
  Kilde 1: a. Flavius Josefus: Jødisk Forhistorie (tekst)
  b. Tacitus: Annaler (tekst)
  Kilde 2: Paulus: Brev til Galaterne (tekst)
  Kilde 3: Didaké – De Tolv Apostles Lære (tekst)
 • 2
  Kilde 1: Polykarpos’ Martyrium (tekst)
  Kilde 2: Justinus Martyr: Første forsvarsskrift for den kristne religion (tekst) Kilde 3: Eusebius af Cæsarea: Kirkehistorie (tekst)
 • 3
  Kilde 1: Libanios: Om templerne (tekst)
  Kilde 2: Augustin af Hippo: Bekendelser (tekst)
 • 4
  Kilde 1: a. Sylvester og Konstantin (billede)
  b. Det konstantinske gavebrev (tekst)
  Kilde 2: Den kæmpende og den triumferende kirke (billede)
  Kilde 3: Pavelig bulle: Vigilantia universalis (tekst)
 • 5
  Kilde 1: Det trullanske koncils dekreter (tekst)
  Kilde 2: Ikonostas (billedvæg) i Sankt Gregor Palamas Kirken (billede)
 • 6
  Kilde 1: Martin Luther: De 95 teser (tekst)
  Kilde 2: a. Lucas Cranach den ældre: Lov og nåde (billede)
  b. Martin Luther: Den kristne frihed (tekst)
  c. Dekret om retfærdiggørelse (Tridentinerkoncilet) (tekst)
 • 7
  Kilde 1: Syllabus errorum – Fortegnelse over vranglærer (tekst)
  Kilde 2: Rerum novarum – Kapitalens og arbejdets rettigheder og pligter (tekst)
  Kilde 3: Karikatur fra Le rire, 20. maj 1905 (billede)
 • 8
  Kilde 1: Encyklika: Ecclesiam suam (’Hans kirke’) (tekst)
  Kilde 2: a. Dekret om økumeni (tekst)
  b. Nostra Aetate (’I vor tid’) (tekst)
 • 9
  Kilde 1: a Verdens kristne kirker (kort)
  b Den kristne andel af verdens befolkning (kort)
  Kilde 2: Evangelikalisme i Brasilien (tekst)