Introduktion til jødedom I: Jødedommens historie


Stéphanie Laithier
École pratique des hautes études – Institut européen en sciences des religions (France)

Dette modul præsenterer jødedommens historie, en meget lang historie, som er vanskelig at opsummere på nogle få sider. Ikke desto mindre vil vi forsøge at kaste lys over en række nøgleepisoder i denne lange historie med fokus på bestemte perioder samt de vigtigste aspekter. Vi begynder med den ældste periode, der så fremkomsten af den første monoteistiske religion, som er Hebræernes religion, organiseret omkring templet i Jerusalem. På denne tid blev de fleste af de bibelske tekster nedskrevet. Derefter vil vi se på jødedommens udvikling igennem perioden med den såkaldte rabbinske jødedom, som bekræftede tekstens centrale stilling og etablerede de fleste af de skikke og pligter, som religiøse jøder må overholde. Ligesom andre religioner udviklede jødedommen sig gennem historien i samspil med de omgivende samfund, men også i kraft af egne, interne forandringer og specielle personers centrale rolle. Jødedommen kendetegnes ved stor diversitet igennem historien, geografien og forskellige tankestrømninger. I en tid med store omvæltninger i forbindelse med den moderne verdens opståen er jødedommen siden 1800-tallet undergået dybtgående forandringer, som vi vil analysere i modulets sidste del.