Religion og Fundamentalisme

Maria Bombardieri. Ca’ Foscari Universitet i Venedig (Italien)

Fundamentalisme er en betegnelse for en absolutistisk og bogstavtro form for religion. Fundamentalistiske tolkninger indebærer et bevidst forsøg på at undgå kompromisser, tilpasninger eller kritiske gentolkninger af hellige, religiøse skrifter.

Til en begyndelse blev begrebet ”fundamentalisme” brugt om en bestemt protestantisk-kristen tolkning, der opstod som reaktion på udviklingen af kristen ”modernisme” i 1800-tallets USA. I 1970erne begyndte betegnelsen at blive brugt om religiøse vækkelsesbevægelser i bredere forstand og i forskellige sammenhænge. Brugt uden for den kristne sammenhæng hentyder betegnelsen primært til enkeltpersoner og bevægelser inden for den islamiske vækkelse, der i den sidste fjerdedel af 1900-tallet har fundet sted i muslimske og arabiske lande. Vendingen ”muslimsk fundamentalisme” eller ”islamisk fundamentalisme” er meget brugt både i forskningslitteratur og i journalistisk litteratur. Dette modul præsenterer tre tilfælde af fundamentalisme: kristen fundamentalisme i Amerika, jødisk fundamentalisme i Israel og sidst islamisk fundamentalisme i Egypten. Et særligt tilfælde er 'kulturfundamentalisme' som en reaktion på både Islam og multikulturalisme i fx Norge. I dag kan visse radikalt fundamentalistiske grupper anerkende og retfærdiggøre voldelige aktioner mod folk, der er imod religiøst fundamentalistiske synspunkter. Dette er kernen i terrorhandlinger, der udspringer af religion. Terrorisme er den systematiske brug af vold med henblik på at sprede frygt og opnå socialpolitiske mål. Minoritetsgrupper og andre muslimer udgør ofte et mål for islamisk terrorisme.