Religion og krop

Beatrice Nuti. Ca’ Foscari Universitet i Venedig (Italien)

Dette læringsmodul er baseret på en opfattelse af, at også kroppen betragtes som et produkt af bestemte sociale, kulturelle og historiske kontekster. Denne tanke skal ikke forstås som radikal eller i modsætning til den medicinske og biologiske viden, som naturvidenskaberne fremstiller kroppen gennem, men som en vinkel, der åbner for en forståelse af kroppen som belagt med forskellige kulturelt bestemte tilføjelser eller ændringer, der bunder i de forskellige samfunds opfattelse af og tilgang til ’den naturlige krop’. Religion udgør ofte et af de centrale elementer i forskellige kulturer, og forskellige religiøse traditioner har bestemte opfattelser af ’kroppen’, der hver på sin egen særlige facon besvarer spørgsmål såsom ”Hvad er kroppens natur?”, ”Hvor kommer den hen efter døden?”, ”Hvordan kan individet opnå rituelle tilstande via kroppens tilstand?”, ”Hvad er den almindelige, religiøst korrekte holdning til kroppen?”. På denne måde skaber religioner bestemte holdninger til ’kropslighed’, herunder relevante hellige tekster om emnet, kropslige andagtsøvelser, specielt tøj, særlige regler for mad eller seksualitet.