Introduktion til Buddhisme II: Udbredelse i verden


Giovanni Lapis. Ca’ Foscari Universitetet i Venedig

Betegnelsen ”buddhisme” henviser til en religion, der omfatter en bred vifte af traditioner, trosaspekter og praksisser i hele Asien. Den er grundlæggende baseret på en lære, der tilskrives Siddharta Gautama, som er alment kendt som Buddha. Ordet ”buddha” kommer fra sanskrit og betyder ”den vækkede” eller ”den oplyste”. Den fundamentale kerne i buddhismens lære, så godt som fælles for alle grene, er en stræben efter fjernelsen af uvidenhed og en længsel efter at opnå en lykkelig tilstand, fri for alle former for lidelse, som kaldes Nirvana. Buddhismen har spillet en central rolle i det spirituelle, kulturelle og sociale liv i Sydøstasien, Kina, Japan, Tibet og mange andre områder, hvilket vil sige, at denne religion har slået rødder i forskellige sociale, historiske og kulturelle miljøer. Endvidere har den i løbet af det 20. århundrede spredt sig til Vesten, og i dag tilpasser den sig fortsat for at imødekomme den moderne, globaliserede verdens kulturelle og spirituelle behov.