Religioner, Migrationer og Minoriteter

Maria Rizzuto. Ca’ Foscari Universitet i Venedig (Italien)

Religion spiller en vigtig rolle i videregivelsen af identitet for migrantminoriteter i diasporasamfund. Ordet ”migration” er afledt af det latinske verbum migrare, der betyder ”at flytte sig fra et sted til et andet.” Menneskelig migration er den permanente ændring af bosted foretaget af en enkeltperson eller en gruppe af forskellige årsager (jf. s.3). Dette fænomen er relateret til begrebet diaspora. Begrebet diaspora er gennem lang tid blevet brugt om grækerne i den hellenistiske verden og om jøderne efter Jerusalems fald. Fra 1950erne og 1960erne er forskere også begyndt at bruge betegnelsen med hentydning til afrikansk diaspora, og begrebet har fået en endnu mere udvidet betydning i løbet af de følgende årtier. Migrantgrupperne kan udgøre en minoritet det sted, hvor de slår sig ned. En minoritet er en kulturelt, etnisk og/eller religiøst adskilt befolkningsgruppe, der bor side om side med, men er underlagt en mere dominerende befolkningsgruppe.

Sådan som betegnelsen bruges inden for de samfundsvidenskabelige fag, er denne underordnede stilling det vigtigste definerende kendetegn ved en minoritetsgruppe. De grupper af mennesker, der flytter sig, udgør ofte en minoritet i værtslandet.