Introduktion til Kristendom 2: Temaer

- Anna Van den Kerchove (sections 1-4; 6; 7)
- Renaud Rochette (sections 4, 6, 8)
- Isabelle Saint-Martin (section 5)
- École pratique des hautes études – Institut européen en sciences des religions (France)

Modul 2 diskuterer en række emner relateret til kristne traditioner, praksisser og skikke og fungerer som et supplement til modul 1 med hensyn til at skabe en bedre forståelse af kristendommen som et samlet hele. De emner, der er udvalgt her, bliver diskuteret i deres nutidige form såvel som i deres historiske udvikling.