Introduktion til Islam 1: Islams historie

- Nicolle Samadi
- École pratique des hautes études – Institut européen en sciences des religions (France)

Dette første modul om Islam antager en historisk tilgang med henblik på at vise, hvordan denne religion har udviklet sig fra Muhammeds prædikener frem til i dag. Da det ikke er muligt at inkludere alle aspekter, findes der her kun udvalgte temaer og perioder: Islams oprindelse, de store erobringer, hellige skrifter, adskillelsen mellem sunnier og shiitter samt de nyeste udviklinger.