Religionsdiversitet i nutidens Europa

Mariachiara Giorda

Louis Hourmant

ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES – INSTITUT EUROPEEN EN SCIENCES DES RELIGIONS

Dette modul om religionsdiversitet i nutidens Europa benytter en historisk og sociologisk tilgang til at forstå, hvad det er, der kendetegner den stigende religiøse og denominationelle diversitet, som Europa oplever – særligt igennem de seneste tre årtier. Denne diversitet er nemlig ikke kun religionsrelateret, men også kulturel, og den udfordrer tidligere tiders nationale modeller bestående af én dominerende religion eller af sameksistens mellem to retninger inden for den samme overordnede religiøse tradition. De fleste europæiske lande har deres egne politiske reaktioner på denne nye pluralisme, og der kan være stor forskel de forskellige politiske reaktioner imellem – alt lige fra assimilering til multikulturalisme. I denne sammenhæng er det vigtigt at adskille to begreber, som ofte blandes sammen i den offentlige kommunikation: ”religionsdiversitet”, som er en rent beskrivende betegnelse, og ”religionspluralisme”, som er et værdiladet eller normativt begreb.