Introduktion til Religionsstudier: Religionssociologi

Forfattere

En bearbejdning og delvis omskrivning foretaget af Tim Jensen og Karna Kjeldsen af et engelsksproget udkast til en indledning til Horisont – en tekstbog for danske gymnasieskoler, redigeret af lektorer Annika Hvithamar og Tim Jensen samt gymnasielærere Allan Ahle og Lene Niebuhr, udgivet af Gyldendal, København 2013. Den oprindelige indledning er skrevet af Annika Hvithamar og Tim Jensen ud fra et bidrag af Peter Lüchau.

Department of the study of religion, University of Southern Denmark

Tak til udgiveren, Gyldendal, og til vores IERS-gymnasiepartner, Nyborg Gymnasium, for tilladelse til at bruge materialet og de engelske oversættelser som udgangspunkt for denne bearbejdning samt for deres hjælp i forbindelse med udarbejdelsen af dette modul.

Abstract

Dette modul er en introduktion til religionssociologi som en del af det akademiske studie af religion samt nogle af de metodiske og teoretiske tilgange, der bruges til at studere forholdet mellem samfund, individ og religion. Her præsenteres forskellige teorier og begreber, såsom civilreligion, sekularisering, religion i det moderne og postmoderne samfund, minoritets- og majoritetsreligion, individualiseret religion og ’levet religion’. I de forskellige opgaver skal du anvende nogle af disse teorier og tilgange samt analysere og diskutere forskellige cases relateret til samfund, individ og religion.