Introduktion til kristendom I. Kristendommens historie

Anna Van den Kerchove (sections 1-4; 6; 9) - Renaud Rochette (sections 4-5; 7-8)
École pratique des hautes études – Institut européen en sciences des religions (France)

Dette modul giver en introduktion til kristendommens historie. Inden for denne ramme præsenterer modulet en række perioder og temaer, som vi betragter som grundlæggende for en forståelse af kristendommens rolle og placering i verdenshistorien. Side 1-3 forklarer, hvordan en bevægelse, der bestod af Jesu jødiske disciple, forvandlede sig til en uafhængig religion, adskilt fra jødedommen, og til en religion, som spredte sig til det romerske kejserrige og endnu videre. Side 4-6 præsenterer kristendommens tre vigtigste retninger. Frem til dette punkt i modulet er målet at understrege den variation, der findes inden for kristendommen, hvorimod detaljerede oplysninger om ritualer, trosmæssige aspekter og skrifter bliver behandlet i modul 2. Side 7-8 omhandler nutidens kristendom, de udfordringer der møder den, og dens reaktioner på disse. Side 9 giver et overblik over verdens kristne befolkning ved det 21. århundredes begyndelse.